Různé - všehochuť

Větvička v ohništi


Čisté a uklizené ohniště je vizitkou trampa, který od něj odešel. Proč leží ve vyhaslém popelu uprostřed ohraničeného ohniště smrková větvička? Je to zálomek.

Kdysi to bylo smluvené znamení mužů divočiny a trampové tuhle tradici uchovali až do dnešních dnů. Má svůj význam, protože říká: "Jsi vítán, ale hleď ať ohniště slouží nejen tobě!"

Pokud tedy najdeš ohniště s větvičkou uprostřed, nezapomeň před odchodem tábořiště uklidit, doplnit zásoby dřeva, vybrat popel a nakonec do ohniště zalomit svou větvičku jako poselství pro následovníky.